Zamknij

Gmina Jastrowie sprzedaje kolejne działki przy Alei Wolności

12:27, 20.06.2018 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

Wykaz działek dostępny jest także na stronie urzędu. Lokalizację działek można znaleźć na stronie geoportal lub zakładce gison.

 

1.działka nr 3028/6 o pow. 0,5826 ha KW nr PO1Z/00019989/3 – tereny usług handlu

CENA WYWOŁAWCZA – 389.910,00 zł (w tym 72.910,00 zł Vat)

(słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100)

2. działka nr 3028/4 o pow. 0,1440 ha KW nr PO1Z/00019989/3 – teren parkingów

CENA WYWOŁAWCZA – 74.390,40 zł (w tym 13.910,40 zł Vat)

(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 40/100)

3. działka nr 3028/5 o pow. 0,0890 ha KW nr PO1Z/00019989/3 – teren zieleni izolacyjnej

CENA WYWOŁAWCZA – 29.190,00 zł (cena brutto, zwolniona z podatku Vat)

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

4. działka nr 1199/9 o pow. 0,0176 ha KW nr PO1Z/00019732/7 – teren parkingów

CENA WYWOŁAWCZA – 9.409,50 zł (w tym 1.759,50 zł Vat)

(słownie: dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 50/100)

5. działka nr 1199/10 o pow. 0,0084 ha KW nr PO1Z/00019732/7 – teren usług handlu

CENA WYWOŁAWCZA – 6.396,00 zł (w tym 1.196,00 zł Vat)

(słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

6. działka nr 1200 o pow. 0,0169 ha KW nr PO1Z/00019731/0 – teren usług handlu

CENA WYWOŁAWCZA – 12.902,70 zł (w tym 2.412,70 zł Vat)

(słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dwa złote 70/100)

Uwaga ! W/ w nieruchomości stanowią integralną całość (jeden kompleks) i nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.

W/ w nieruchomości wpisane są w księgi wieczyste nr PO1Z/00019989/3, PO1Z/00019732/7 i PO1Z/00019731/0, które nie wykazują obciążeń i zobowiązań. Po przetargu zostaną odłączone z w/w ksiąg i zostanie dla nich urządzona nowa księga wieczysta.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej łącznej tj. 52.219,86 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 86/100) na konto Gminy i Miasta w Jastrowiu nr 09 8935 0009 0000 1094 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu do dnia 12 lipca 2018 r; przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (ostateczny termin wpływu 12 lipiec 2018r.)i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

17 lipca 2018 r. o godz. 10°° w siedzibie

Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. Gdańska 79, pok. nr 1 (parter)

 

źródło: jastrowie.pl

(P.K)
REKLAMA

Komentarze (1)

kamilkamil

1 0

Dajcie działki te pod lasem, a nie najgorsze. No i cena troszkę chyba za wysoka. 12:15, 21.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© jastrowie24.pl | Prawa zastrzeżone