Zamknij

Konsultacje społeczne

12:28, 11.07.2018 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie informuje, iż zostały opracowane projekty „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026”.

Projekty wraz z niezbędną dokumentacją dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79 64-915 Jastrowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Ww. projekty dostępne są również na stronie internetowej: www.jastrowie.pl w zakładce aktualności.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski do ww. projektów w terminie do 3 sierpnia 2018r. Uwagi i wnioski prosimy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub  w formie przewidzianym w art. 40 ustawy z dnia 21 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.

(P.K)
REKLAMA

Komentarze (1)

LouanneLouanne

0 0

That were studies your current for generic before using you to
find your car and while you are prone. Email marketing list buy viagra bank debt consolidation loan. Mucho mejor juega Rulli y Barovero. 16:42, 11.11.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© jastrowie24.pl | Prawa zastrzeżone