Zamknij

Zielone światło dla projektu "Cyfrowa Szkoła"

09:08, 19.02.2018 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

W piątek 16 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu oficjalnie rozpoczęła się współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z konsorcjum firm, które wygrało przetarg na „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej, w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Tym samym dla uczniów i nauczycieli wielkopolskich szkół, które zgłosiły udział w projekcie, perspektywa swobodnego surfowania – w celach edukacyjnych – po wirtualnym świecie stała się faktem.  
      
Podczas piątkowej konferencji prasowej Marzena Wodzińska, Członek Zarządu  Województwa Wielkopolskiego wręczyła Januszowi Kosińskiemu, prezesowi spółki Inea S.A. umowę, umożliwiającą  techniczną realizację Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej, jedynej takiej w Polsce. Ze strony Samorządu Województwa Wielopolskiego nad realizacją projektu czuwa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a konsorcjum firm tworzą, oprócz Inei S.A. (Poznań) - lidera konsorcjum,  Integrated Solutions Sp. z o.o. z Warszawy i Fundacja eSzkoła z Poznania. Koszt całego projektu to prawie 106 mln złotych, z czego 90 mln złotych pochodzi z WRPO 2014-2020, a wartość umowy z konsorcjum opiewa na blisko 45,9 mln złotych.  
Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym, zmierzającym do rozwoju systemu kształcenia,  poprzez dostarczenie szkołom nowoczesnych narzędzi oraz wdrożenie nowatorskich metod dydaktycznych, wykraczających ponad ogólnopolskie standardy kształcenia. Informatyka ma być od tej pory obecna na każdej lekcji, w taki sposób, by ułatwiać uczniom przyswajanie treści edukacyjnych, ale także by ułatwiać żmudną pracę nauczyciela i pomóc mu w czynnościach, które do tej pory zajmowały czas przeznaczony na przygotowanie kolejnych zajęć, czy też relaks po pracy – powiedziała Marzena Wodzińska.
Wielkopolska jest w uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy najdłuższą internetową sieć szerokopasmową w Polsce, której łącza dotrą w 2018 r. do każdej wielkopolskiej szkoły. Wykorzystując te możliwości, zbudujemy Wielkopolską Sieć Edukacyjną, tym samym zapewnimy bezpieczny internet, niosący treści dostosowane do poziomu nauczania poszczególnych grup wiekowych – dodał Piotr Waśko, dyrektor projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
Projekt obejmie swym zasięgiem – na początek! - ponad 11000 uczniów i 5000 nauczycieli z 600 szkół z całej Wielkopolski. Chodzi w nim głównie o to, aby możliwie szybko i możliwie wielu wielkopolskich nauczycieli i uczniów zdobyło wysokie kompetencje cyfrowe. Ale nie tylko: skorzysta przy tym cała społeczność szkolna, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje szkoła. Będzie to możliwe właśnie dzięki stworzeniu sieci edukacyjnej, która powstanie na bazie wojewódzkiej infrastruktury teletechnicznej i szerokopasmowego Internetu,  oraz wybudowaniu sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych. Jednak tylko tych, które należą do samorządów powiatowych i gminnych.
Janusz Kosiński, prezes Inea S.A. podkreślił, że szkoły są dla nich bardzo ważnymi partnerami i dlatego są dumni, że będą mieć wkład w rozwój cyfryzacji polskiego szkolnictwa. Tym bardziej, że ważna jest dla nich walka z wykluczeniem cyfrowym, dotykającym wciąż wielu Polaków.
Zastosowanie narzędzi informatycznych w procesie kształcenia, może więc być swoistą rewolucją w niektórych szkołach. Zbudowanie aplikacji cyfrowych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w narzędzia dydaktyczne, takie jak laptopy, tablety i inne, umożliwi kontynuację zajęć lekcyjnych w szkołach, z wykorzystaniem TIK, także po zakończeniu projektu. 
W ramach projektu nauczyciele i uczniowie będą zdobywać wiedzę  i umiejętności zarówno z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistycznych. Będą zgłębiać zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, między innymi: jakość powietrza, czystość wód itp., poprzez eksperymenty i badania w szkolnych laboratoriach przyrodniczych. Na podstawie tych badań powstanie wielowarstwowa mapa cyfrowa dostępna w Internecie, która przedstawi w sposób graficzny najbardziej zagrożone obszary Wielkopolski.  Uczniowie będą też poznawać historię swojego regionu, poprzez opracowania dotyczące najbliższej okolicy, stworzą hasła encyklopedyczne wydarzeń i osób. W ten sposób zostanie opracowana  regionalna historia 35 powiatów wielkopolskich.
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to przedsięwzięcie unikatowe nie tylko w skali naszego kraju. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i zastosowane nowe metody nauki  sprawią, że wielkopolskie szkoły będą prekursorami zdobywania wiedzy i umiejętności, poprzez zastosowanie technologii informatycznych
Konsorcjant stworzy Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz wewnątrzszkolną infrastrukturę teleinformatyczną tworzącą Wielkopolską Sieć Edukacyjną do 3 marca 2019 r., a infrastrukturę będzie utrzymywał do 25 lutego 2023 r.

 Na zdjęciu:  (od lewej) Dorota Kinal, dyr. Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Janusz Kosiński, Marzena Wodzińska, Piotr Waśko

(P.K)
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (1)

patpat

0 0

Czy nasze szkoły także biorą udział w tym projekcie? 08:17, 08.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© jastrowie24.pl | Prawa zastrzeżone