Zamknij

Kim jest notariusz

00.00, 18.11.2022 materiał partnera
pixabay

Notariusz to urzędnik, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości podpisania przez strony dokumentu, który ma zostać udokumentowany. Notariusz może również dokonywać czynności takich jak odczytywanie treści dokumentu oraz udzielanie stronom porad prawnych.  

Upoważnienie notariusza 

Notariusz to osoba upoważniona przez ministra sprawiedliwości do dokonywania czynności notarialnych. Jest to osoba publiczna, która pełni funkcję stróża prawa oraz gwaranta prawidłowości czynności dokonywanych przed nią. Do czynności notarialnych należą m.in.:  

- sporządzanie aktów notarialnych,  

- dokonywanie protestów weksli i czeków,  

- przechowywanie dokumentów,  

- udzielanie porad prawnych.  

Do czynności notarialnych może być również włączone przeprowadzanie księgi wieczystej. Notariusz jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, a także do zachowania tajemnicy zawodowej. Osoba, która chce zostać notariuszem, musi ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację notarialną. W trakcie aplikacji notarialnej kandydat musi zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Prawnych zagadnień można poczytać na https://biznesypolskie.pl/category/prawo/.  

Usługi notariusza 

Notariusz jest osobą świadczącą usługi na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. Jest osobą publiczną, która ma obowiązek ściśle przestrzegać prawa oraz zachowywać tajemnicę zawodową. Notariusz to osoba wyłącznie upoważniona do dokonywania czynności cywilnoprawnych, a także do sprawowania funkcji komornika sądowego. Może on również wykonywać inne czynności prawne, wymienione w ustawie o notariacie. Notariusz to osoba upoważniona do dokonywania czynności cywilnoprawnych oraz sprawowania funkcji komornika sądowego. Notariusz pełni swoją funkcję zgodnie z przepisami prawa, a także odpowiada za swoje czynności wobec sądu. Jest on osobą godną zaufania, a jego podpis i pieczęć mają moc prawną. Notariusz jest także upoważniony do wykonywania czynności prawnych, które nie są objęte jego kompetencjami, jeżeli strony upoważnią go do tego pisemnie. 

Wybór notariusza 

Wybór notariusza to decyzja, która powinna być podejmowana świadomie. Notariusz jest bowiem stroną trzecią i niezależną od stron umowy, dlatego też powinna ona posiadać pełne zaufanie. Notariusz pomoże wykonać wszelkie formalności związane z zawieraniem umów, a także będzie służył pomocą i radą. Warto wiedzieć, że w wyborze notariusza nie kierujemy się tylko ceną, ale przede wszystkim jego doświadczeniem i profesjonalizmem. 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%