Zamknij

Czy Straż Miejska ma pozostać?

12:19, 04.12.2019 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

Podczas ostatniej komisji wspólnej Radnych w Jastrowiu, podjęto temat funkcjonowania Straży Miejskiej w gminie. Są przeciwnicy i zwolennicy  jednostki mundurowej, prawdopodobnie samorządowcy będą musieli się bliżej przyjrzeć temu zagadnieniu.   

Straż Miejska w Jastrowiu została powołana uchwałą z 1 września 2011 roku. Zaczęła działać oficjalnie 1 stycznia 2012 roku jako samorządowa, umundurowana formację do ochrony porządku publicznego na terenie gminy i miasta Jastrowie. Wcześniej do jej obowiązków należała także obsługa przenośnego fotoradaru, który swego czasu przyniósł do budżetu gminy nie małe środki, które wykorzystywane były na poprawę infrastruktury drogowej. Fotoradarów w samorządach już nie ma, co nie oznacza, ze brakuje obowiązków dla Strażników Miejskich. Dziś zajmują się zarówno nadzorowaniem prac osób skazanych na prace społeczne, a także kontrolują porządek w miejscach publicznych i reagują na zgłoszenia obywateli. 

W głosach osób nie do końca zadowolonych z działalności Straży Miejskiej padają opinie o braku kontroli w godzinach popołudniowych, a przede wszystkim zbyt małej skuteczności w działaniach antysmogowych. Mieszkańcy także narzekają na brak reakcji, co do osób pod wpływem alkoholu, którzy przesiadują w centrum miasta. W obronie Straży Miejskiej stoi między innymi burmistrz Jastrowia, który podkreśla, że opinia negatywna o strażnikach bierze się z niewiedzy o obowiązkach, które wykonują.   

Niestety trudno wykonać zlecone zadania strażników (a raczej strażniczki) przy obsadzie 1,5 etatu, bowiem 0,5 etatu, to osoba, która ma także inne zadania niż te związane z działalnością służby mundurowej. Nabory na dodatkową osobę do Straży Miejskiej zakończyły się niepowodzeniem.  Koszt utrzymania Straży Miejskiej w Jastrowiu  na rok 2020, to 133 tysiące złotych.       

Ze Straży Miejskiej lub gminnej, ze względu na oszczędności, rezygnuje coraz więcej małych gmin. Stało się to już w takich miejscowościach jak Okonek, czy Mirosławiec.

Warto zatem w tym miejscu przypomnieć, co należy do zadań Strażników Miejskich:

- Przede wszystkim ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ale także  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. 

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

-  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

-  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

-  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

W związku z tymi zadaniami Strażnik Miejski ma prawo do udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

Ma także prawo do legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. Obowiązkiem strażnika jest także ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

Nie każdy zdaje sobie sprawę,. że strażnik ma także prawo do dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób, ale gdy:
-  istnieje uzasadnienie lub podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
-  jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;

Ma również prawo do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
.

A jak to jest ze wstępem na posesję mieszkańców w celu skontrolowania, czym się pali? Uprawnienia do kontroli naszych kotłowni daje władzy lokalnej ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Mogą to zrobić Strażnicy Miejscy, ale także wyznaczeni przez burmistrza urzędnicy.

Głownie chodzi o Art. 379.

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Po wykryciu delikwenta trującego społeczność, burmistrz lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

Straż Miejska jest otwarta na zgłoszenia mieszkańców, a na stronie urzędu widnieje wpis,

"Jeżeli masz nurtujący Ciebie problem w miejscowości, zgłoś go do Straży Miejskiej. Jeżeli rozwiązanie będzie w kompetencjach strażników, to na pewno zajmą się jego rozwiązaniem, natomiast, jeżeli nie jest w ich kompetencjach skierują do odpowiedniego podmiotu." 

Siedziba Straży Miejskiej w Jastrowiu mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

ul. Gdańska 79 pok. nr 10
tel. (67) 265 72 39
fax (67) 266 18 73

email: [email protected]

Służby pełnione są:

Poniedziałek od godz. 7:00 do godz.16:00

Wtorek, Środa, Czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00

Piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00

W tych godzinach przyjmowane są zgłoszenia z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów będących w kompetencji Straży Miejskiej

Czy Straż Miejska w Jastrowiu powinna pozostać?Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

(P.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

tadektadek

6 0

Kto chce podnieść rękę na władze, będzie miał rękę tę uciętą. 11:09, 05.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Big Dyck BoyBig Dyck Boy

2 0

Jeśli jedną rękę mi utną to ciągle będę miał dwie ręce. Jeśli wiesz o czym mówię. 13:36, 06.12.2019


© jastrowie24.pl | Prawa zastrzeżone