Zamknij

Nowe dokumenty planistyczne w Jastrowiu

08:35, 15.06.2020 | P.K
Skomentuj
REKLAMA

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Jastrowiu. Każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, jak będzie w przyszłości wyglądała gmina.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. W Studium określa się gdzie można budować nowe osiedla, gdzie lokować miejsca pracy i którędy biec będą nowe arterie komunikacyjne. Dobre dokumenty są przygotowywane z bardzo szerokim udziałem mieszkańców. Zanim Studium wejdzie w życie odbędą się spotkania, a poniżej harmonogram, który warto wpisać sobie w kalendarzu: 

Od 23.06.2020 r. do 21.07.2020 r., Studium będzie do wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy Jastrowie 

09.07.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w godzinach od 15:00 do 17:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium. Każdy ma prawo do składania uwag do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

do 19.08.2020 r. należy składać uwagi w formie pisemnej do Burmistrza Jastrowia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

 

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany Studium, prognozy. Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

(P.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz