Zamknij

Jakie dane osobowe musi zawierać umowa najmu?

00:00, 23.04.2021 | materiały patnera

Aby umowa była ważna, konieczne jest umieszczenie w niej wymaganych informacji. W przypadku najmu są to dane osobowe, ale nie tylko. Co powinno wchodzić w skład takiego dokumentu, by był on zgodny z prawem? Sprawdź, jak wygląda poprawna umowa najmu.

Poprawna umowa najmu

Umowa najmu jest dokumentem potwierdzającym ustalenia pomiędzy właścicielem obiektu a jego przyszłym mieszkańcem. Wynajmowanie lokalu bez takiego pisma jest nie tylko bardzo ryzykowne, lecz także niezgodne z obowiązującym prawem. Aby jednak dokument był ważny, konieczne jest sporządzenie go w odpowiedni sposób. W skład umowy najmu powinny wchodzić takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane osobowe najemcy i wynajmującego (imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego),
 • czas trwania umowy,
 • szczegóły dotyczące wypowiedzenia,
 • opis lokalu, jego stanu, metrażu oraz wyposażenia,
 • wysokość czynszu i sposób jego uiszczania,
 • prawa i obowiązki obu stron.

Dane osobowe mogą obejmować również miejsce zamieszkania, numery telefonów oraz adresy mailowe. Nie są to jednak niezbędne informacje. Znacznie ważniejsze są inne zapisy w dokumencie.

Im bardziej szczegółowa umowa najmu mieszkania, tym mniej wątpliwości pojawia się w sytuacjach spornych. Z tego powodu warto zadbać o to, by dokument wyjaśniał wszystkie wrażliwe kwestie i wspominał np. o tym, czy w danym lokalu mogą mieszkać zwierzęta. W ten sposób unikniesz sytuacji, które powodują spory pomiędzy wynajmującym a najemcą. Jeśli to Ty szukasz mieszkania, pamiętaj o dokładnym przeczytaniu umowy przed jej podpisaniem.

Dodatkowe informacje w umowie najmu

W umowie najmu mogą znaleźć się też dodatkowe zapisy. Ich umieszczenie pozwala na uregulowanie wielu kwestii, szczególnie gdy właścicielowi zależy na przestrzeganiu określonych zasad przez najemcę. Mogą to być takie informacje, jak:

 • szczegóły wpłaty i zwrotu kaucji,
 • załączniki (najczęściej protokół zdawczo-odbiorczy, który pozwala na wskazanie dokładnego wyposażenia mieszkania i jego stanu),
 • dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę,
 • szczegóły płatności rachunków,
 • wykaz dodatkowych lokatorów.

Czasami w umowach najmu pojawiają się również informacje o karach za nieterminowe wpłaty. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości, który ma prawo do potrącenia konkretnej sumy np. z kaucji. Ważne jest również uwzględnienie informacji na temat takich przestrzeni, jak np. garaż, miejsce parkingowe czy komórka lokatorska. Często bowiem w skład ofert najmu wchodzą podobne miejsca, które także trzeba użytkować w odpowiedni sposób.

Podpisując umowę najmu, warto zobowiązać najemcę do wykupienia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Taka polisa to koszt jedynie kilkudziesięciu złotych rocznie. Znajdziesz ją w internetowych porównywarkach, np. na stronie https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Wykupienie polisy pozwala na załatwienie problemów związanych ze szkodami wyrządzonymi właścicielowi obiektu, administracji lub innym lokatorom.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%