Zamknij

Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia

13:35, 11.02.2019 | Materiał Partnera

Umowa zlecenie jest bardzo popularną formą zawierania współpracy z pracodawcą. To najczęściej zawierana umowa cywilnoprawna w Polsce. Często na jej podstawie zatrudniani są na przykład studenci. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Co może zyskać pracownik a co pracodawca?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która została uregulowana w przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym. W przypadku tej umowy nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu pracy.

Co może pracodawca

Przedsiębiorca zatrudniający na podstawie umowy zlecenia, nie musi przestrzegać przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, wypłacania ekwiwalentu za chorobowe lub też stosować przepisów dotyczących ochrony przed wypowiedzeniem umowy. Jest on jednak zobowiązany do zapewnienia do zapewnienia właściwej ochrony zleceniobiorcom. Dotyczy to zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca ma również obowiązek naliczania i odprowadzania składek do ZUS-u. Dotyczy to składek na ubezpieczenie społeczne.

Umowa zlecenie ze strony pracownika

Niestety pracownikowi zatrudnionemu na podstawie tej umowy nie przysługuje tak wiele praw jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Przedsiębiorca powinien mieć jednak na uwadze, że pracownik ma prawo odejść z pracy z dnia na dzień bez wcześniejszego uprzedzenia.

Umowa zlecenie – o co chodzi?

Przeglądając oferty pracy na portalach branżowych, takich jak na przykład Pracuj.pl, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj umowy. W przypadku umowy zlecenia nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że osobie wykonującej zlecenie przysługują jedynie takie prawa, które zostały ujęte w danej umowie. Z tego też powodu z umową należy zapoznawać się bardzo dokładnie. Zaletą takiej umowy jest pełna swoboda w określaniu miejsca, czasu oraz sposobu wykonywania danego zlecenia.

Umowa zlecenie nie liczy się do stażu pracy. Jest ona bardziej korzystna dla pracodawcy. Nie ma on bowiem praktycznie żadnych zobowiązań wobec zleceniobiorcy i właściwie może zrezygnować z jego usług z dnia na dzień.

Po nowelizacji przepisów pojawiło się również minimalne wynagrodzenie, które powinno zostać wypłacone pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia. Uzależnione zostało ono od minimalnego wynagrodzenia i wraz z nim będzie się zmieniać. W 2018 roku stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto za godzinę. Pracodawca nie może oferować niższego wynagrodzenia od tego, które zostało określone w przepisach.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%