Zamknij

Atrakcyjny budynek w Jastrowiu na sprzedaż

08.06.2020

Atrakcyjny budynek w Jastrowiu na sprzedaż

Budynek na ul. Wojska Polskiego znany jest mieszkańcom, jako budynek po Domu Dziecka, a teraz jako budynek po MOW-ie.  Teraz wystawiony jest do sprzedaży 

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej, który zatwierdzony jest  uchwałą nr 105/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 roku i jest oznaczona symbolem UO –tereny usług opieki socjalnej. Może być to ograniczenie dla przyszłego nabywcy.

Dostęp do sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: W terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu mogą złożyć wnioski osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.65 t.j. ze zm.).

Po tym terminie odbędzie się sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Co ważne na budynku jest ochrona konserwatorska, służebności itp.  W dziale III księdze wieczystej ujawniono wpisy z ograniczeniem prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością. Miejscowość (obręb ewidencyjny i arkusz mapy)

adres:  Jastrowie ul. Wojska Polskiego 18

nr działki 1786/5

powierzchnia działki 0,3885 ha

nr księgi wieczystej PO1Z/00017777/0

cena 1.117.000,00 zł

 

Sprzedawca: Powiat Złotowski

Kto chętny?


komentarz (4)

tedted

2 1

A przecież gmina miała go kupić 10:45, 08.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BelmondoBelmondo

2 1

Wstyd !!! 11:14, 08.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MajsterMajster

2 0

Widzę że ludzie nie ogarniają tego co się dzieje w gminie, szkoła albo bidul wybór padł na szkołę. Pozbędziemy się problemu a może jakiś miły pensjonat powstanie. 21:08, 08.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

I..I..

2 0

Głupota. Sprzedawać budynek w którym niegdyś wychowywały się dzieci... Budynek powinien być odnowiony i przekazany ponownie jako tak zwany "dom dziecka " . Obecnie funkcjonują dwie placówki. Wcześniej w tym budynku była jedna załoga i przede wszystkim było więcej miejsca, co wiązało się z większymi możliwościami zarówno dla wychowawców jak i wychowanków. Przede wszystkim teren wokół budynku, którego obecne dwie mniejsze placówki nie mają. Więc mają ograniczone możliwości z liczbą wychowanków jak i mniejsze możliwości rozwojowe. Zanim został przekształcony w MOW. Przede wszystkim wszystkie dzieci które wychowywały się w ówczesnym domu dziecka miały możliwość obcowania ze sobą co wiąże się chociażby z budowaniem relacji między nimi, nawiazywaniem przyjaźni i wzajemną pomocą z problemami i trudnymi chwilami. Odnowinie budynku i przekazanie do możliwości spełniania swojej dawnej funkcji jako dom dziecka który powstał by nim być jest jedyną dobrą decyzją aby w niego zainwestować. Zainwestować przede wszystkim w młodsze pokolenie, dla którego los nie był łaskawy. Sprzedaż miejsca które ma swoją historię jest głupstwem. 00:12, 13.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA