Zamknij

DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!

14.34, 27.05.2022 Aktualizacja: 14.35, 27.05.2022

DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr 210/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania  - istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacja dotyczy budynków mieszkalnych nie posiadających możliwości włączenia do istniejącej lub planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej.

Wysokość dotacji: 2 500 zł nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków: do końca czerwca br.

Szczegółowe informacje: Piotr Kozłowski, tel. 67 265 72 25


komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%