Zamknij

Dyrektor do nowego żłobka poszukiwany

08:45, 21.07.2020 | P.K
Skomentuj
REKLAMA

Wkrótce w Jastrowiu powstanie kolejny żłobek. Oprócz placówki prowadzonej przez podmiot prywatny, znajdzie się żłobek prowadzony przez samorząd. Obecnie prowadzony jest nabór na dyrektora.

 

Już można zgłaszać dokumenty, należy jednak spełnić kilka wymagań. 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);

5) brak figurowania w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; 6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;

7) nieposzlakowana opinia;

8) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

9) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;

10) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

11) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

12) posiadanie kwalifikacji opiekuna określonych w art. 16 ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 2.

 

oprócz tych głównych są także wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, bhp i p.poż;

2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;

3) umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;

4) odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych,

2. Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

3. Odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie Żłobka,

4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Żłobka,

5. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,

6. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. Prawidłowe gospodarowanie mieniem Żłobka,

8. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących wewnętrznych zasad organizacji Żłobka,

9. Współpraca z rodzicami.

Informacja o warunkach pracy:

1. Wymiar etatu – ½ etatu

2. Miejsce pracy – Żłobek Miejski w Jastrowiu, ul. 1 maja 11.

3. Płaca zasadnicza z przedziału określonego w obowiązujących przepisach i regulaminie wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego w Jastrowiu

4. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony. 

 

Jeśli ktoś chętny, to większość kwestionariuszy znajduje się na stronie bip.jastrowie 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓRNA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JASTROWIU” w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pok. 12 w terminie do 29 lipca 2020 roku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie.

(P.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

ObserwatorObserwator

2 0

Aż mnie ciekawi kto ze strony "prezesa"obejmie to stanowisko, bo wiadomo ze ktoś z poglądami minimalnie się rózniącymi od pogladów naszego włodarza nie ma szans. 12:27, 21.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

cezarycezary

3 0

Pół etatu na dyrektora bym wziął, ale musiałaby być płaca około 4000 netto, abym się angażował. Inaczej nie liczcie na to, że będą fajerwerki. 07:23, 22.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PabloPablo

0 0

Kolesiostwo dla łysych i prawników 23:45, 11.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz