Zamknij

Nabór na kierownika. Czy masz szansę?

09:59, 10.03.2019 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie to stanowisko, o które można się już ubiegać od 6marca. Dokumenty należy złożyć do 22 marca. Warto sprawdzić jakie są wymagania.

 

I Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

4) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego winna być potwierdzona stosownym dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 22 grudnia 2009r.);

5) nieposzlakowana opinia;

6) wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy;

7) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

8) minimum 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej; 9) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) rozporządzenia z 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

3) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

4) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

5) ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,

7) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,

8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego,

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o pracownikach samorządowych,

2. doświadczenie w aktywizacji zawodowej i społecznej osób dorosłych,

3. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,

4. umiejętność kierowania zespołem,

5. wysoka kultura osobista,

6. komunikatywność,

7. umiejętność samokształcenia,

8. prawo jazdy kat. B,

9. możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w szczególności należeć będzie:

1) nadzorowanie pracy i prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,

2) zapewnienie właściwej organizacji dnia podopiecznym korzystającym ze Środowiskowego Domu Samopomocy z uwzględnieniem ich potrzeb kulturalnych, społecznych, opiekuńczych i higienicznych,

3) opracowanie i aktualizacja dokumentów określających funkcjonowanie Domu, tj. statutu, regulaminu organizacyjnego, programu działalności Domu oraz planu pracy i planu finansowego na każdy rok,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem jednostki,

5) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

6) ustalenie harmonogramu pracy podległego personelu, w tym zastępstw,

7) organizacja pracy zespołu wspierająco-aktywizującego,

8) nadzorowanie i ocenianie pracy podległych pracowników,

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracę personelu, którego jest bezpośrednim zwierzchnikiem,

10)kształtowanie właściwych relacji pomiędzy personelem Środowiskowego Domu Samopomocy a podopiecznymi,

11)ponoszenie materialnej odpowiedzialności za sprzęt i przedmioty znajdujące się w wyposażeniu placówki,

12) składanie rocznych sprawozdań z działalności ŚDS,

13) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, działającymi w obszarze pomocy społecznej.

chętnych zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy i Miasta Jastrowie, ul.Gdańska 79

(P.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

Komentarze (1)

kandydatkandydat

1 0

Ustawka. NIe ma co. Poszaleli, albo hipokryci. 18:00, 14.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© jastrowie24.pl | Prawa zastrzeżone